پیستوله اتوماتیک زاناکو ST6

اين محصول به نام پيستوله اتوماتيك ميباشد كه به صورت اتومات كار پاشيدن را انجام ميدهد
پیستوله اتوماتیک st6